Franko 1919
Luka 1996
Ana 1997

Naraštajni vijenac

Naraštajni vijenac Donadinijevih, pleten od Zagreba do Solingena i Splita, pa od Splita
do Zagreba i Solingena, u trećoj životnoj dobi, vrijeme je životnih računa i neodoljive čežnje za blizinom i zagrljajem svih mojih dragih, u koji su utkani i svježi cvjetovi Aničića, Politea i Kostovića.

Mira Donadini, 1940. 

12. travnja 2006.